dimarts, 2 de desembre del 2008

EL PROCÉS DE DIGNIFICACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE CAMPREDÓ (2)


A instàncies del rector Víctor Cardona es va constituir el 2006 el Grup de recerca històrica, que ha aconseguit revitalitzar tot el moviment de reivindicació del nostre patrimoni templer. S'han realitzat nombroses activitats de gran importància. S'han celebrat històriques conferències amb la participació de grans especialistes en el món templer a Catalunya: el Dr. Joan Fuguet, el Dr. Antoni Virgili, el Dr. Laureà Pagarolas i l'arquitecte Salvador Bestraten. Aquestes xerrades varen tenir un gran ressò i seran recordades per la seua qualitat, per l'anàlisi acurat que va fer-se dels monuments i del moment històric de l'Orde del Temple, i per la reivindicació que des del món acadèmic es feia de la restauració d'aquestes construccions templeres. S'han organitzat igualment visites a populars a aquets monuments. S'han elaborat uns plafons informatius sobre el patrimoni, les restes arqueològiques (tombes antropomorfes, sitges, ceràmica, etc.) i el terme. S'ha obert el bloc Campredó templer, www.campredotempler.blogspot.com, per tal de continuar difonent el nostre patrimoni i crear debat al seu entorn.Des de la parròquia Sant Joan Baptista es van editar els Goigs de la Mare de Déu de Solicrú, molt antics i històrics, amb la incorporació d'una petita anàlisi històrica. Aquesta ermita és un altre element patrimonial de notable interès.Des de Soldevila vàrem tornar a endegar la campanya reivindicativa, aquest cop amb contactes directes amb la delegació de cultura de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, al director del qual vam informar-lo degudament de la potencialitat dels edificis, del sentiment ciutadà i de la urgència que el procés de restauració no s'endarrerís més. La bona predisposició de l'esmentada Delegació de cultura i la bona sintonia amb el govern municipal va facilitar que s'aprovés la partida econòmica des de la Conselleria de cultura del govern català per tirar endavant les obres de restauració, que varen començar al gener de 2008. Al març d'aquest mateix any, Soldevila vàrem organitzar un acte informatiu sobre la iniciació del procés de restauració, i comptàrem amb una nova conferència de l'arqueòloga ampostina Cinta Montañés i amb la participació de l'arquitecte de les obres Carles Brull i del delegat de cultura Xavier Vega. Durant aquests darrers mesos, les visites als monuments templers s'han multiplicat, ja que l'interès de la ciutadania campredonenca ha estat molt gran. L'alcalde de Campredó, Joan Sanahuja, ha realitzat visites setmanals a les obres per tal d'observar de primera mà el seu desenvolupament i, sobretot, escoltar la veu dels tècnics. A l'agost de 2008, va inaugurar-se al temple parroquial la històrica exposició Domus Templi (la casa del temple), que va organitzar el regidor de turisme Ricard Forés, per commemorar el 800 aniversari del naixement del rei Jaume I, el qual va tenir una estreta relació amb el poder de l'Orde del Temple. Va ser un esdeveniment històric per a Campredó, per la importància de l'exposició i per la incorporació del nostre poble al llegat que potencia la marca la Casa del temple. Al novembre del 2008, les obres de la torre de Font de Quinto varen ser visitades pel Conseller de cultura de la Generalitat, Joan Manel Tresserras, el qual va poder comprovar la bellesa de l'edifici emblema de Campredó, i al qual vàrem poder traslladar totes les nostres inquietuds futures envers aquests edificis patrimonials.
Emigdi Subirats