dimarts, 4 de desembre del 2007

Tombres AntropomorfesLes Tombes
És un conjunt format per dues tombes en forma humana, excavades a la roca. Es troben a la partida del Rodeo.
La gran deuria ser d’una persona adulta, amida 2,30m. de llargada per 0,75m. d’amplada, amb orientació est-oest, amb un buidatge a la roca de 0,55m. de profunditat, i amb els extrems longitudinals més petits.
L’altre sepulcre, paral·lel a l’anterior, devia correspondre a un infant. A mida 1,10m. de llargada per 0,70m.d’amplada, amb una porfunditat que oscil·la entre els 0,70m. i 0,40m., presentant una testera ben marcada a la roca a l’extrem oest.
Segons l’estudiós J.V. Arbeola aquestes tombes s’haurien de situar en un període llarg, entre el Baix Imperi, al voltant del s.III, i època del domini àrab andalusí, fins el s.XII.