dimecres, 12 de desembre del 2007

Poblament Ibero-Romà


La Població
D’aquesta època són conegudes des de fa anys, diverses restes trobades prop del mas Despax, tot i que no s’ha excavat mai d’una manera científica.
Han aparegut restes de ceràmica ibèrica, feta al torn, amb representacions geomètriques, i de ceràmica romana: un molí d tipus uniforme ben conservat i un altre de trencat però prou sencer, a més de diverses sitges on s’han trobat les restes.
Part d’aquests elements van ser dipositats, l’any 1969 al Museu Municipal de Tortosa pel seu propietari, sr. Benjamí Povill. En les memòries de l’any el sr. Massip, director aleshores del Museu, diu: “entrada de fragments ceràmics i pedra l’Olot, d’indubtable ascendència ibèrica procedents d’unes sitges trobades mentre llauraven la finca”.
La troballa dels molins de mà domèstics, a més de les altres restes que coneixem, mostren la presència d’una població dedicada a activitats agrícoles, probablement per l’autoconsum encara que no es descarti pel gran nombre de sitges trobades i la proximitat amb el riu i el mar, que pogués haver alguna activitat comercial.
No tenim constància del tipus d’habitatge vil·la, casa, masia… amb ell s’ha de relacionar necessàriament les troballes